Kontrollerte eksperimenter for testing av politiske og sosiale tiltak blir stadig hyppigere brukt i norsk forvaltning. Fordelene ved en eksperimenterende forvaltning kan blant annet være at feil oppdages før tiltakene gjennomføres i full skala.