Mål- og resultatstyringen i offentlig sektor blir ofte kritisert, og mange mener at det blir for mye av det. Våre erfaringer fra de seks siste årene gjør at vi har den motsatte opplevelsen. Dette igjen har bidratt til å ufarliggjøre målstyring som ledelsesverktøy.