Bakgrunnen for at Danmark er et foregangsland i offentlige reformer er ønsket om at landet skal klare seg godt i internasjonal konkurranse. Offentlig sektor er et vesentlig fundament for privat sektors konkurranseevne.