Obama-administrasjonen har på mange måter vært i fronten med hensyn til å bruke kontrollerte eksperimenter i utviklingen av offentlig politikk. Ifølge en ny bok er omfanget og intensiteten i bruken av slike eksperimenter overraskende stort.