Danske politikarar er meir ivrige etter å gjennomføre reformer, enn å evaluere dei som alt er gjennomført. Det er brukt mye penger, men det har ikkje ført til større kunnskap.