Departementene bruker svært mye tid og ressurser på mediehenvendelser, i forhold til hvor relativt uviktige mediene er for utvikling av politikk. For å skape en offensiv og utadvendt diskusjon om politiske spørsmål kan departementene utvikle sine egne arenaer langt sterkere.