Mange offentlige tjenester fokuserer på å hjelpe brukerne til selv å utføre tjenestene. Hva gjør det med tjenesteforståelsen og hva betyr det for yrkeshverdagen i offentlige tjenester når «tjenesten» skal være hjelp til sjølhjelp?