Det er mange flinke folk i offentlig sektor, men all kunnskapen og alt engasjementet er ikke en garanti for at samfunnets og brukernes behov dekkes. Spesielt i forbindelse med utvikling av digitale tjenester kreves det at man forandrer planer kanskje en gang i året.