Skatteetaten trenger forskning som er relevant for å utføre vårt oppdrag. Det skjer best ved at forskerne viser oss utfordringer vi selv ikke var klar over, og kan korrigere måten vi arbeider på.