Politiske og sosiale ideer som testes ut i eksperimenter blir i stadig flere land lagt inn i egne enheter koblet opp imot politiske maktsentra. Det kan føre til større innflytelse, og sikrere etiske vurderinger.