Det er ingen sammenheng mellom kriteriene for tildeling av offentlige midler og resultatene man oppnår, sier politimesteren i Oslo i dette intervjuet. Det skal lønne seg å være god, sier Hans Sverre Sjøvold og mener at slik er det ikke i dag.