Regjering og Storting har lagt opp til en bred diskusjon om fremtidig kommunestruktur. Hovedprinsippet er at det skal være frivillig å slå seg sammen i større kommuner. Av hensyn til verdiskapingen i landet, er dette neppe den klokeste strategien.