Kven: Hans Vik, politimester i Rogaland politidistrikt. Kva: Prosjekteigar av prosjektet «Responstid» som var ein del av politiets Endringsprogram. Dette programmet kom i kjølvatnet av 22. juli-kommisjonen, også kalla Gjørv-kommisjonen. Endringsprogrammet er no avslutta og det er venta at det vil føre til konkrete endringar i korleis politiet organiserer arbeidet sitt.