For å møte de store samfunnsutfordringene de kommende årene kreves en helt annen dialog mellom forskningen og dens brukere enn det man har hatt tradisjonelt. Hvordan kan vi organisere innhenting og systematisering av kunnskap for offentlig styring og politikkutforming?