De statlige sektorselskapene bør ha mer konkrete mål for virksomheten, og evalueres systematisk. Det kommer fram i et høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Både rapportering og evaluering skal sikre at selskapene bidrar sterkere til å oppnå sektorpolitiske mål.