Er teknologien til hinder eller hjelp i NAVs arbeid for å oppfylle sine mål om brukerfokus og enhetlig, effektiv praksis? I en ny doktoravhandling kommer det fram at fordi IKT-systemene er rigide, blir triksing med systemene nødvendig for å håndtere jobben.