I vår begynte regjeringen revideringen av Plattform for ledelse i staten fra 2008, dokumentet som angir basis, rammer og prinsipper som ligger til grunn for statlig lederskap og arbeid med å utvikle bedre ledere.