Lover skal skrives bedre. En ny arbeidsmetode skal sørge for at språket i lovene blir lettere å forstå, samtidig som det blir presist nok. Skriveverksteder med språkeksperter og brukertesting på aktuelle målgrupper skal føre til færre henvendelser fra brukerne, færre tvister og flere riktige vedtak.