Norske direktorater og tilsyn har direkte samarbeid med EU-kommisjonen og EU-byråer, i likhet med hva som er tilfelle for tilsvarende forvaltningsorganer i EUs medlemsland. Dette gjør at forvaltningsorganene får både en nasjonal og overnasjonal styringslinje. EUs direkte innflytelse over de enkelte landenes gjennomføringsevne er blitt adskillig sterkere.