I balansen mellom politisk styring og folkelig tillit spiller forvaltningens uavhengighet en stor rolle. Tillit er avgjørende for å få gjennomført politiske vedtak, men blir denne tilliten sterkere eller svakere når stadig flere etater blir uavhengig av direkte politisk styring?