Offentlige virksomheter må i større grad dele data for å fjerne tidstyver i forvaltningen og gjøre hverdagen enklere for folk flest. I dag blir for mange data innhentet unødvendig mange ganger. En katalog over hvilke offentlige data som finnes, ville effektivisere byråkratiet og styrke demokratiet.