- Ledelse basert på New Public Management er kommet for å bli. Kravet om tillitsreformer er likevel et slagkraftig alternativ til ensrettet målstyring og resultatbasert ledelse ifølge Kjell Arne Røvik.