Mål- og resultatstyringsregimet i offentlig sektor har vært igjennom en periode med hard kritikk. Kritikerne mener at systemet er både for strengt og for unøyaktig. Andre mener at kritikerne har misforstått hva systemet består i.