Styring i offentlig forvaltning utfordres daglig av faglighetens selvforståelse. Faglige «kongedømmer» er etablert på de fleste oppgaveområder. Å frabe seg kontroll og oppfølging synes å være en tydelig strategi når faglige grenser trues.