Ledere i staten skal oppleve mer frihet, økt tillit og mindre detaljstyring, sier regjeringen. Noen ledere mener selv at størrelsen på handlingsrommet er mye opp til de enkelte lederne å kreve, andre at viktige rammebetingelser må endres først.