Hjelpen når ikke frem til de som trenger det mest! Det er mangelfull koordinering, og lokale krefter blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til! De samme svakhetene påpekes igjen og igjen når humanitære katastrofer får plass i media. Er det læringsmulighetene det skorter på? Eller evnen og viljen?