– Det finnes liten sikker og objektiv kunnskap om selskapenes bidrag til sektorpolitisk måloppnåelse, sier Knut Utvik og Carlo Thomsen som har ledet arbeidet med høringsnotatet om sektorselskaper.