I de siste årene har det vært et mål for mange reformer å «gjenoppfinne» og avbyråkratisere byråkratiet. Forestillingen om at det finnes et offentlig etos og at byråkratiet er bærer av sentrale verdier som nøytralitet, lojalitet og faglig integritet har blitt utfordret.