Sissel C. Motzfeldt: Prosjektleder for Klart lovspråk. Ansatt i Difi. Har tidligere jobbet i Statskonsult, hos Riksantikvaren og i Statens informasjonstjeneste. Er filolog med tilleggsutdannelse innen kommunikasjon. Har et mellomfag i offentlig rett.