Det er vanskelig å få folk til å akseptere et system de ikke forstår hensikten med. Dette gjelder også mål- og resultatstyring. Hvis offentlig ansatte ikke forstår verdien av rapportene de leverer, må man forbedre forklaringene. Det mener målstyringens fremste forsvarer, Øystein Børmer.