Regjeringen har ambisjoner om å forenkle offentlig sektor. Den vil fjerne unødig regelverk, men den omfattende utviklingen mot rettighetsbaserte offentlige ytelser vanskeliggjør denne forenklingen. Det samme gjør den generelle rettsliggjøringen av offentlige avgjørelser.