Produktivitetskommisjonen har fått som mandat å la seg inspirere av reformer i land som Danmark og Australia, og av OECD dokumenter. Dette legger ikke noen begrensninger på oppdraget, ifølge mannen som skal lede arbeidet. Det vil bare bedre kommisjonens egen produktivitet.