1 (1) Finans-departementet

Finansministeren høres ut som han har hakk i plata. En knitrete 78-plate som knapt har fått avsagt sitt vokale budskap om at arbeidslinja er den eneste bærekraftige framtidsveien, før han gjentar budskapet på nytt. Nå siste i den framlagte Perspektivmeldingen. Men alle vi andre vet bedre. Mannen i gata selger heller ungene sine enn å la bilen stå. Etterspørselen etter olje er litt som hos Vinmonopolet. Legg gjerne en filial til Nordpolen. Folket kommer uansett etter. Faktum er derfor: Norge har rikelig tilgang på rimelige importvarer fra vekstland som Kina og Brasil, samtidig som prisene på våre eksportvarer er konstant og holder seg oppe. Foto: designbuzz.com.

2 (2) Statsministerens kontor

Det ironiske ved å legge fram Perspektivmeldingen før et valg er at det er få sjanser til å få gjennomført den. Men Jens er som skapt for tåkete perspektivmeldinger. Før lagde man forpliktende langtidsplaner etter mønster av de russiske femårsplanene. Nå nøyer styre og stell seg med å dra opp noen perspektiver. Men de som overvar seansen på Blindern og en leende Jens har liten tro på at Norge igjen skal bli styrt av en bergenser etter høstens valg, vel 80 år etter den siste. Hans regjeringskolleger kan framstå som så skabbete og kjeklete de bare vil. Når det stunder mot valg står hyrden fram og leder sin hjord til nok en valgseier. Foto: Statsministerens kontor.

3 (ny) Helse- og om-sorgsdepartementet

Helseminister Jonas Gahr Støre hadde ikke sniffet mye sykehusformalin for han steg ned fra sitt barndoms fjell ved Gråkammen og avvleverte sine 10 bud for bedre sykehus. Helse-Norges tre nye musketerer: Statsråd Støre, deppråd Larsen og spinndoktor Wiker er alle ferske koster og har satt helseforetakene under administrasjon. Økonomien er i balanse og underet over alle under er i ferd med å skje. De tre musketerer har effektivt satt en stopper for det bunnløse helsesluket der hele befolkningen oppfører seg som gjøkunger og stadig krever mer. Foto: images-fan-de-cinema.com.

4 (ny) Utenriks-departementet

Kombinasjonen av dep-rådenes buddhistisk inspirerte supreme fist - Bente Angell Hansen - og den norske spurvehauken Espen Barth Eide har så langt vist seg å være et vinnerteam. De er legemliggjøringen av pisken og gulroten. Soldaten og sykepleieren. Mens depråden skaper et inspirerende arbeidsmiljø innad, er realpolitikken til Barth Eide den sterke kontrasten utad. Klarer Barth Eide å få sendt norske styrker til Mali og en krig det er umulig å vinne, har han vist at utenrikspolitikk er den siste arenaen der den maskuline logikk om øye for øye, tann for tann fremdeles kan hevde seg. Foto: thepipesofwar.com.

5 (ny) Oljefondet

Oljefondet er allerede verdens største offentlige fond. I 2010 besluttet Finansdepartementet at inntil fem prosent av Oljefondet skulle investeres i eiendom. Med den forventede veksten i fondet, vil fem prosent tilsvare rundt 250-300 milliarder kroner innen 2020. Dermed vil Oljefondet bli en av verdens største eiendomsinvestorer. Nylig foretok Oljefondet sine første investeringer utenfor Europa der de tidligere bl.a. har gjort strandhogg i Londons Regent Street, Paris’ Champs Elysses og Berlins Kürdamm. Nå har de begynt å kjøpe opp Manhattan, Boston og Washington DC. Snart eier vi bokstavelig talt hele verden. The world is not enough! Foto: d.ratingmovies.com.

6 (ny) Miljøvern-departementet

SVs relativt ferske miljøminister er nå i Kongo og agerer som utenriksminister for å få de norske sjarmtrollene Moland og French hjem, samtidig som han lokker med millionbeløp til Kongos mange trær. Han har også opprette sitt eget byråd som skal gi innspill til hvordan de norske byene skal håndtere den enorme veksten de er utsatt for. Departementet uten virkemidler har tatt initiativet til det som forhåpentligvis blir et nytt departement. Vi lever i urbaniseringens tidsalder, da er det på tide vi får et eget bydepartement. Initiativet er herlig frekt, og tar helt sikkert nattesøvnen fra byråkratene i KRD som nå er blitt redusert til et Distriktenes Utbyggingsfond. Foto: SV.

7 (3) Olje- og energi-departementet

Det hjelper ikke med traktorbelte og bunadsslips når du står med begge beina planta i oljesøl. Ola Borten Moe er i ferd med å kjøre fast traktoren sin i oljesand. Regjeringens eneste krafsosialist står i fare for å miste ryggdekninga hos Jens & Co. Den visjonære OBOMO har frontet det nye oljeeventyret og brukt staven til å kaste unna miljøvernere og metroseksuelle SV`ere, men opplever nå at det ikke nytter å gi full gass når traktoren bare synker lenger og lenger ned i oljesanden. Foto: fredrikstadfk.no.

8 (7) Statoil

Helge Lund ga statskapitalismen et særdeles menneskelig ansikt da katastrofen rammet Norge og ett av selskapets anlegg i Algerie nylig. Lund framsto som en statsminister verdig i sorgens tid som fulgte, og det var tydelig i Statoils sentrale rolle i krisehåndteringen at selskapet nærmest er vårt egentlige utenriksdepartement. Foto: Statoil.

9 (9) Justis- og beredskapsdeparte-mentet

Grete Faremos tre T`er heter terror, tigging og territorie. PST slår fast i en rykende fersk trusselvurdering at islamsk ekstremisme utgjør en økende risiko, tigging skal slås hardt ned på og ingen får ansette noen nye politimestre før Faremo har bestemt hvordan de nye distriktene skal organiseres. Om det hersker en fryktkultur i Justisdepartementet eller ikke, er ikke om til denne spalten å bestemme, men en urolig tid er det tross alt bedre men en minister som er litt for hard i klypene enn en som er soft on crime. Foto: liberal.no.

10 (8) Nærings- og handelsdepartementet

For Trond Giske representerte 2012 et annus horribilis. Det har blåst storm fra alle kanter, fra Telenor, lederkamp i Entra, Roar Flåthens styreverv i Kongsberggruppen, krise i SAS, samt påstander om kameraderi og mafavirksomhet. Vi som ser Kevin Spacey som en manipulerende jævel i Netfixserien House of Cards kan ha en viss sympati med regjeringens Machiavelli. Heldigvis er Giske er deilig fri for selvpisking og varsler at han som majoritetseier i rundt 30 forskjellige selskaper til en verdi på 300 milliarder kroner skal utøver eierskapet enda tøffere i 2013. Vi har ikke sett slutten, bare slutten på begynnelsen av Giskes maktutøvelse. Foto: www. wikipedia.com.