Foto: Oslo Byråd

- OPS er ingen quick-fix, sier skolebyråd i Oslo, Torger Ødegård. – Men vi taper ingenting ved å ta det i bruk.

Hver fjerde krone av Oslobudsjettets vel 40 milliarder kroner er skolebyråd Torger Ødegård sjef for. Det er ikke så verst bratt en karriere for den unge byrådssekretæren som i 1996 stormet inn i på Rune Gerhardsens kontor, desperat jaktende på en manual som beskrev hvordan man styrte byen. Det var den dagen Rune Gerhardsen måtte overlate byrådskontoret til Høyre og som gave overrakte Fritz Huitfeldt et kamelslips og de vennlige ordene om at det nye høyrebyrådet kom til å bli verdensmestre i kamelsluking.

Men siden 1996 har Høyre styrt byen sammenhengende, og Ødegaard har rukket å få litt dun på overleppa. Oslos ekstremvekst gjør at Ødegård må oppføre minst to nye skoler hvert eneste år, og investere svimlende 18 milliarder de neste ti årene. Noen som resultat av OPS, andre ikke. Det vurderes i hvert tilfelle.

Oslos ekstremvekst gjør at Ødegård må oppføre minst to nye skoler hvert eneste år, og investere svimlende 18 milliarder de neste ti årene.

Ødegård er derimot klar når det gjelder fordelene med OPS: – Konkurranse er en forutsetning for innovasjon og bedre løsninger. Samtidig er det langt mer kostnadseffektivt. Oslo kommune trenger ikke å eie og drifte byggene. Typisk tegner vi 40 års leieavtaler før vi vurderer å ta over selv. Tror du utbygger vil kutte hjørnene og benytte billige løsninger for et bygg de skal eie og vedlikeholde i førti år? En annen fordel er at utbygger blir ansvarlig ved budsjettoverskridelser og forsinkelser.

Utbygger garderer seg naturligvis ved å bake uforutsette hendelser inn i prisen. Den sterkeste kritikken mot OPS er derfor at det blir mye dyrere enn om kommunen selv bygger, ved at investeringskostnadene per kvadratmeter og husleia blir vesentlig høyere. En artikkelserie i Dagens Næringsliv viser at utbyggerne kan tjene inntil 300 millioner kroner på byggingen av Ullern videregående skole. Ødegård avviser kritikken:

- Det er mange måter å regne på. Våre OPS-prosjekter blir ikke vesentlig dyrere enn om vi selv hadde stått for byggingen. Selvfølgelig vil utbyggerne gjerne tjene mest mulig penger, men da er det snakk om vår kommunale forhandlingsstyrke. Hos Undervisningsbygg og kommuneadvokaten har vi fått så stor kompetanse på OPS-avtaler at vi og utbygger får gode avtaler.

Skolebyråden ber om å bli trodd på at han ikke har noe religiøst forhold til OPS. Hvem som skal bygge og vedlikeholde skolene vurderes for hvert tilfelle: – Planen er å bruke OPS på den nye Ullern videregående skole, samt nye skoler i Bjørvika, Gran, Ensjø og en ny yrkesskole på Risløkka. På Risløkka vil vi bygge et helt nytt yrkesfagsenter, Kuben, til 2 milliarder kroner. Der tenker vi helt nytt rundt organisering av skole. Der vil de store bilforhandlerne som Toyota, Bertel O. Steen m.fl. levere og eie utstyret, og de vil stå for deler av undervisningen. En slik organisering vil garantert sørge for at flere vil søke yrkesfag.

Når det gjelder Ullern videregående skole skal den samlokaliseres med Oslo Cancer Clusters Innovasjonspark ved Radiumhospitalet. Dermed vil Oslo få verdens første innovasjonspark med videregående skole. Fra 2012 skal elever, bioteknologibedrifter, forskningssentre og sykehus nærmest under samme tak. Ødegård trekker fram denne samlokaliseringen som et kroneksempel på hvordan framtidens skole skal se ut:

- Konkurranse er en forutsetning for innovasjon og bedre løsninger. Samtidig er det langt mer kostnadseffektivt. Oslo kommune trenger ikke å eie og drifte byggene. Det sier skolebyråd i Oslo Torger Ødegård. Illustrasjonsbildet er fra Oslo Cancer Clusters innovasjonspark ved Radiumhospitalet på Montebello, hvor Ullern videregående skole skal integreres i det eksisterende forskningsmiljøet ved sykehuset og kobles til det nye innovasjonssenteret. Dermed vil Oslo få verdens første innovasjonspark med en videregående skole. Illustrasjonsfoto: www.oslocancercluster.no.

- Samlokalisering gir ikke synergieffekter av seg selv. Vi har derfor inngått en forpliktende skolefaglig samarbeidsavtale med Oslo Cancer Cluster, som sikrer elevene ved Ullern en helt spesiell undervisning. Forskere fra Radiumhospitalet og bioteknologibedriftene vil gi gjesteforelesninger innen realfag, elevene kan få praksisopplæring i biotekbedriftene, og helsefagelever og elektrofagelever skal få praksisplasser på sykehuset allerede det første skoleåret. Ikke bare elevene vil nyte godt av samarbeidet, skolens lærere er også sikret systematisk faglig etterutdanning av kompetansemiljøene årlig. Dette tette samarbeidet kan forhåpentligvis bidra til bredere rekruttering til realfag og forskning.

Ødegård avviser kritikken om at OPS-prosjektene blir igangsatt for å spare penger på et hardt presset investeringsbudsjett: – Det er riktig at vi må investere i to nye skoler hvert år så lenge befolkningsveksten ligger på 12-15 000 innbyggere i året. Men Oslo har trippel A-rating, faktisk langt bedre rating enn USA, dessverre for verdensøkonomien, men bra for Oslo. Det betyr at vi kan ta opp lån på særdeles gunstige betingelser.

Heller ikke argumentet om at OPS gjør det lettere å ferdigstille prosjekter i tide bøyer Ødegård seg for: – Om Undervisningsbygg er bestiller eller eier, så bruker vi de samme private utbyggerselskapene, og vi ferdigstiller våre skoler til rett tid og rett pris uavhengig av hvem som eier.

For den moderate høyremannen finnes det også grenser for hva markedet skal ta seg av: – Skolen skal være et offentlig anliggende. Blant annet for å sikre størst mulig sosial mobilitet. Friskoler skal være et supplement, men i Oslo må de skjerpe seg. Våre suverent beste skoler er alle offentlige, sier skolebyråd Torger Ødegård.