Marsjen over innlandsisen. Grønland, august-september 1888. Bildet er tatt av Fridtjof Nansen og tilhører Nasjonalbiblioteket

Både Amundsen och Scott var väl förberedda inför kampen om Sydpolen. Skillnaden--och häri ligger nationalitetens inverkan--var att Amundsen förberedde sig i samsvar med den lilla nationens format, Scott i imperiets format.

Amundsen grundlade bokstavligen sin expedition underifrån, från skidans, slädens och hundtassarnas beröring med snön och skeppets kontakt med vatten och is. Han var aldrig nödd att observera institutionella förpliktelser. Scott blev i sina förberedelser mentalt fångad uppifrån i det ögonblick han erbjöds och accepterade att använda resurser som Royal Navy kunde undvara eftersom det var fredstid.

Utdrag fra Ulf Lindströms artikkel Utan stat ingen styrning?