I år er det menn 55+ som er vinnerne i toppskiktet, mens kvinnene som styrer de mannsdominerte sektorene, Elisabeth Berge, departementsråd i Olje- og energidepartementet og Bente Nyland, administrerende direktør i Oljedirektoratet, begge gjør det godt. Berge klatrer fra 11. til 3. plass, Nyland fra 29. til 6. plass. Norge er finne i en ny oljealder, som gir penger på bok og et hopp for Olaug Svarva, leder for Statens pensjonsfond – innland, fra 20. til 8. plass.

1 (3 5 8) SVEIN GJEDREM, finansråd

Null røde og kun ett gult kort som forsvarsspiller i 113 kamper for Lyn tyder på at Gjedrem var en pusekatt på fotballbanen. Men den hjemvendte Norges Bank-sønnen sitter på alle sidene av bordet, bare ikke under, når penge- og finanspolitikken skal utformes i Norge. Lille speil på veggen der, finnes det i det hele tatt noen mektigere person i kongeriket her?

2 (38) ØYSTEIN OLSEN, sentralbanksjef

Klatrer med 7-mils steg. Handlingsregelens biologiske far sa til DN før han ble sentralbanksjef at hans ambisjoner på sportsfronten ikke strakk seg til noe mer enn å rekke kjernetiden i SSB. Som så mange av våre mektigste byråkrater er også Olsen cand. oecon. og har hatt de norske guruene, nobelprisvinner Trygve Haavelmo og Leif Johansen, som forelesere på 1970-tallets UiO. Broderskapet blant våre Blindernutdannede makroøkonomer er tettere enn hos alle andre losjebrødre.

3 (11 12 11) ELISABETH BERGE, departementsråd, Olje- og energidepartementet

Berge tar også en dobbel axel inn på Topp 10. Oljeeventyret var ikke over. Ola Churchill Moes ånd svever hviskende over boreplattformene: «Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.» Norges suverent største OPS (OffentligPrivatSamrøre) eksisterer mellom Statoil og Olje- og energidepartementet. Klondykestemningen i Nordsjøen og Norskehavet har spredd seg til regjeringskvartalene, og Elisabeth Berge er hele Norges oljedronning.

4 (ny) PÅL LONGVA, ekspedisjonssjef i Finansavdelingen, Finansdepartementet

Årets klatrer. Makten har tatt på seg fotformsko. Sosialøkonomen (selvfølgelig) Longva sluttet i McKinsey for å kunne hente barna sine i barnehagen. Ble headhuntet av statsråd Victor D. Normann som ville lage en analyseavdeling som skulle konkurrere med Finansdepartementes tallknekkere, før han begynte i alle departementers mor. Når statstrådene poserer i lusekofte på trappa foran den årlige budsjettkonferansen i huttaheita, er det Longva og hans stab som sitter på tappekrana og fordeler pengene inne.

5 (2 3 1) NINA FRISAAK, regjeringsråd, Statsministerens kontor

Den eneste kvinne ved kongens bord som verken er kongelig eller statsråd. Men det er et åpent spørsmål om hun utvikler seg mer i retning av å være koldjomfru som sørger for at det er orden i statministerens hus, enn strategen som koordinerer departementenes mange krumspring. Hun kan med et strengt blikk fremdeles få statsminister Jens til å ta hånden fra kakefatet, men øret hans har hun ikke lenger monopol på.

6 (15 19 29) BENTE NYLAND, administrerende direktør, Oljedirektoratet

Oljedirektør Nyland sitter som en irriterende klegg på oljeselskapenes rygg for å forsikre seg om at de bruker mye tid og krefter på å tømme gamle felt, og ikke bare leter etter nye i det som er blitt jomfruelig havbunn i Nordsjøen. Geologen Nylands oppgave er å sørge for at samfunnet får vridd så mange kroner som mulig ut av rikdommen til havs, og det gjør hun med stor entusiasme og myndighet.

7 (ny) TORE SCHEI, høyesterettsjustitiarius

Norges 19. justitiarius er ingen velkjent figur i den offentlige debatten. Juristsønnen er en svoren kappetilhenger og forkjemper for åpenhet i retten. I det siste har Schei kastet seg inn i debatten om Høyesteretts politiske funksjon. Mindre synlig enn sin forgjenger, som også ønsket å påvirke lovgivningen – det gjør ikke Schei.

8 (13 16 20) OLAUG SVARVA, leder, Statens pensjonsfond – innland

Mens storebror Oljefondet sprer seg tynt i selskaper over hele verden, er Pensjonsfondet irriterende til stede i nær sagt alle de største selskapene på Oslo Børs. I løpet av ett år deltar Svarva og hennes menn på 60 generalforsamlinger og engasjerer seg tungt i alle eierspørmål knyttet til lederlønninger, selskapenes styresammensetning, rapportering og kommunikasjon, verdier og styringsprinsipper, kapitalstruktur og strategi. Svarva er kanskje den strengeste og mest etiske av alle de mange statskapitalistene.

9 (5 8) JØRGEN KOSMO, riksrevisor

Det er bare Siv Jensen som raser og er mer sjokkert i media enn Kosmo. Men der er grenser for hvor mye riksrefseren og aktivisten kan rase fra seg i media, før forvaltningens vaktbikkje blir redusert til å spille narrens rolle. I de siste årene har Kosmo utvilsom sørget for at forvaltningen bruker våre skattekroner langt mer effektivt, men nå må han skifte strategi.

BLANT TOPP 10

10 (10 11 10) Førstekonsulenter i FIN

Noen ganger føles det som om enhver førstekonsulent i FIN har mer makt enn alle andre.

11 (8) ROLF EINAR FIFE, ekspedisjonssjef, Utenriksdepartementets rettsavdeling

Rennesansebyråkraten og delelinjens far opptrer som Norges fremste ridder når norske interesser, enten de er knyttet til olje, fisk eller Svalbard, er truet. Fylte nylig 50 år og samlet et imponerende knippe byråkrater rundt seg, deriblant flere departementsråder og regjeringsadvokaten. Hvilken annen norsk byråkrat kan uttale seg på flytende arabisk når Al Jazeera spør om Norges politikk overfor de somaliske piratene?

12 (9 10) KNUT HELGE REINSKOU, ekspedisjonssjef i Lovavdelingen, Justis- og politidepartementet

Juristen Reinskou har ikke like mye makt som økonomene i FIN, men som leder av lovavdelingen kan han pirke borti enhver lov som kommer fra Stortinget. Kanskje ikke så rart hans tiltro til våre folkevalgte er lav. Han anbefalte i år å utsette pensjonsreformen for Stortingspolitikerne fordi politikerne muligens ikke hadde fått med seg endringene de hadde stemt for.

13 (12 6) KNUT MOUM, avdelingsdirektør i Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

Moum er selve limet mellom jernkvadratet mellom FIN, SSB og Norges Bank og Økonomisk Institutt på Blindern. Når nasjonalbudsjettet skal forklares hos SSB og Økonomisk Institutt er det som regel Moum som kommer. Moum lager fremdeles konjunkturrapportene de fleste andre makroøkonomene stjeler fra, og går som regel to skritt unna Sigbjørn Johnsen i tilfelle den sindige hedmarkingen får noen vanskelige spørsmål han ikke klarer å svare på.

14 (4) NINA BJERKEDAL, ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling, Finansdepartementet og stedfortredende finansråd

Har aldri hatt en ordentlig jobb og besatt de fleste stillingene i FIN. Men det spørs om ikke hennes nye stilling er et skritt til siden. Å plage det norske folk med å pønske ut nye skatter kan umulig være drømmejobben. Bjerkedal ble verken finansråd eller sjef for Norges Bank, selv om mange snakket om henne. Er det fordi hun er siviløkonom fra NHH og ikke sosialøkonom fra UiO? Eller fordi hun er kvinne blant keynesianere og dårlig kledde menn?

15 (16 15 15) ELLEN SEIP, departementsråd i Arbeidsdepartementet

2011 har vært et roligere år for den hardarbeidende Seip. Akkurat da det så som svartest ut for NAV-reformen, brakte NAV-Lystad med seg roen som trengtes i organisasjonen. Sammen med minister Bjurstrøm representerer ADs lederteam den mektigste kvinneduoen i landet.

16 (17) REIER SØBERG, departementsråd Nærings- og handelsdepartementet

Sosialøkonomen Søberg (hva annet kunne han være?) har vært med på den lange reisen tilbake til 1980-tallet, da Næringsdepartementet var Industridepartementet, via ekspedisjonssjef og leder for eierskapsavdelingen i NHD. Søberg er tilhenger av klar ansvarsfordeling for å gi selskapene rom for å ta beslutninger selv. At Giske lot Rimi-Hagen gjøre som han ville med REC er således nok et eksempel på at Søberg klarer å holde selv de sterkeste politikerne på en armlengdes avstand.

17 (ny) KÅRE R. AAS, politisk direktør, Utenriksdepartementet

Aas har over 25 års fartstid i utenrikstjenesten og tar over stillingen etter Vegard Ellefsen, som blir Norges nye ambassadør til Nato. Aas er tiltrodd den viktige oppgaven å være Støres kinamann, og håndterer det bunnfrosne forholdet mellom Norge og supermakten. Da kommer det godt med at Aas kommer fra brennhete Kabul og stillingen som ambassadør der.

18 (26) JOAKIM LYSTAD, Nav-direktør

Noen var skeptiske til å ha en agronom ved roret i NAV, men Lystad har vist at kunnskap om landbruk er en fordel når man skal være leder i offentlig forvaltning. Under ham har det vært færre skandaler og mindre kritikk, nå gjenstår det bare å se om han klarer å holde ro i NAV-fjøset.

19 (20 23 24) GUNNAR BERGE, styreleder, Petoro AS

Den tidligere kommunal- og arbeidsministeren gikk i sin tid direkte fra posisjonen som Oljedirektør til å bli styreleder i Petoro. Ifølge selskapet selv er Petoro finne i en tidskritisk fase i sitt engasjement for modne felt og det får de gehør for. Fikk styrket sine budsjetter også i år.

NYKOMMERNE

20 (21 24 25) SVEN OLE FAGERNÆS, regjeringsadvokat

Fagernæs er bekymret over at en stor del av norsk politikk bindes opp gjennom rettighetslovgivning. Enn så lenge utgjør ikke dette et stort problem for staten og Fagernæs’ kontor, som fremdeles vinner det meste i Høyesterett. Mannen som var en søt hundevalp har blitt en voksen schæfer og viker ikke en tomme i retten

21 (22 26 32) IDA BØRRESEN, direktør, Utlendingsdirektoratet

Børresen er superkvinnen som klarer alt. Hun har gjort utlendingsfeltet åpnere og mer effektivt. I år har hun ikke bare kastet seg inn i debatten om en kunnskapsbasert utlendingspolitikk, men også i debatten omkring tidlig ultralyd. Fra 2012 skal UDI også overta ansvaret for førstelinjetjenesten på utlendingsfeltet fra politiet. Børresen gleder seg: Jeg får jo skylden uansett. Da kan jeg like gjerne også ha ansvaret, uttalte hun til Morgenbladet.

22 (14 17) BENTE MIKKELSEN, direktør, Helse Sør-Øst

Siri Hatlen og Bente Mikkelsen er ikke lenger Thelma og Louise. Hatlen trakk seg fra stillingen som direktør for Ullevål sykehus etter at Mikkelsen påla Ullevål å redusere budsjettene med 500 millioner. Helse Sør-Øst har også fått hard kritikk etter at det viste seg at de manglet intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet. Mikkelsen insisterer på at Helse Sør-Øst er preget av en åpenhetskultur, men det skal mer enn et blogginnlegg i måneden til for å befeste dette uttrykket.

23 (40) HELGE LUND, direktør, Statoil

Har endelig fått en statsråd som elsker å bade i olje, helst tung- eller skiferolje. Statoil er blant de oljeselskapene i verden som har funnet mest olje og gass i inneværende år. Kritikken preller av som vann på oljeinnsmurt gås, og møtes med at alt skal bli så meget bedre bare Statoil får bruke sin miljøteknologi på problemområdene.

24 (ny) BENTE ANGELL-HANSEN, utenriksråd

Angell-Hansen ble som første kvinne utnevnt til utenriksråd i april i år etter at forgjengeren hennes Grydeland dro til Italia for å være ambassadør. Mye har skjedd siden hun høsten 1979 ble uteksaminert fra Blindern med hovedfagsoppgaven A Study of Assymetrical Bargaining. The Case of the Cocoa Negotiations. Angell-Hansen har vært i UD hele sitt yrkesaktive liv, med unntak for et femårig mellomspill ved Statsministerens kontor. Der ledet hun Internasjonal avdeling og hadde grenseflater ut mot alle departementene. Maktnettverket hennes i forvaltningen er kanskje litt rustent, men latent til stede.

25 (24 21 22) YNGVE SLYNGSTAD, leder, Statens pensjonsfond – utland

Kritikken mot Oljefondet fortsetter. Mens Erik Solheim og regjeringen forsøker å redde regnskogen i Amazonas investerer Slyngstad tungt i et dusin selskaper som forsøker å utrydde regnskogen. Da han tidligere i høst ble konfrontert med at fondet gikk med tap på 284 milliarder i tredje kvartal, sa han uten mimikk at tapet er tatt igjen på tre uker. Verdens største offentlige fond lever sitt eget amoralske liv og ingen politikere tør ta opp kampen.

26 (23 20 17) TOR AKSEL BUSH, riksadvokat

Tok nok et poeng i Treholt-saken på tampen av 2010 da Justisdepartementet erklærte ham for habil. Som leder for Den høyere påtalemakt har Busch de siste årene trukket opp flere prinsipielle debatter, som legalisering av cannabis og avskaffelse av juryordningen slik den er i dag. Foreløpig har Riksadvokaten ikke fått gjennomslag, men vi spår nye muligheter når han i etterdønningene av årets voldtektsbølge tar til orde for å senke terskelen for DNA-registrering av dømte kriminelle.

27 (ny) LEIF FORSELL, departementsråd, Landbruks- og matdepartementet

Den nyansatte agronomen har i to lengre perioder vært i LMD, avbrutt av et mellomspill der han var bondehøvding og landbruksforsker. Ilddåpen kommer fort, den veldig forsinkede stortingsmeldingen om mat & landbruk skal i havn, og alle interne stridigheter skal slås ned. Har fått matkjedene som motstandere, men vet å manøvrere i det handlingsrommet som er oppstått.

28 (25 22) HARALD SUNDE, forsvarssjef

Også Sundes andre år i sjefsstolen har vært preget av utenrikssaker. Under Libya-aksjonene ivret Sunde for åpenhet, men når til og med det britiske og franske militæret var preget av mer åpenhet rundt sine operasjoner enn Norge, har man stadig en vei å gå.

29 (33 39 26) ANNE KARI LANDE HASLE, Anne Kari Lande Hasle, departementsråd, Helse- og omsorgsdepartementet

På samme måte som sosialøkonomene må ha vært på forelesning med Leif Johansen eller Haavelmo for å få makt i Norge, må sosionomer helst ha jobbet med legenden Karl Evang. I tillegg har Hasle ledet forskningsinstituttet NOVA, vært sentral i Hermansen-utvalget som organiserte sykehusene i foretak, og nå samhandlingsreformen. En av byråkratiets “untouchables”.

30 (18 7 28) BJØRN-INGE LARSEN, direktør, Helsedirektoratet.

I fior mente han at alle burde vaksineres for å overleve svineinfluensaen, i år tar han kampen for tøffere prioriteringer og sier at noen må dø. Forsøkte seg også som kommunalminister sammen med Skarheim i Utdanningsdirektoratet da han tok til ordet for kommunesammenslåinger for å bedre primærhelsetilbudet, men fant raskt tilbake til plassen sin og forsvarer derfor årets topp 50-plassering.

31 (32 31 38) SIRI RØINE, personaldirektør, Staten

Også i år la Røine seg i fysisk hardtrening foran lønnsoppgjøret og som havseiler er hun vant med å bruke motvind for å komme seg framover. Gjesper du under lønnsforhandlingene har du tapt for Røine. Hun har sittet ved alle sider av bordet blant annet som direktør i arbeidslivsavdelingen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og direktør i KS Arbeidsgiver, og hadde i utgangspunktet ingenting å gi.

32 (ny) MORTEN BALTZERSEN, direktør, Finanstilsynet

Den tidligere ekspedisjonssjefen i FIN smatt enkelt inn i toppstillingen i Finanstilsynet da Skogstad Aamos åremål gikk ut. Baltzersen er nok et eksempel på sosialøkonomenes sterke stilling i det statlige byråkratiet, også han er utdannet ved UiO. På veien til stillingen som finansdirektør rakk han innom Skatteøkonomisk avdeling, Økonomiavdelingen og Finansavdelingen i FIN. Mannen som også har vært innom Norges Bank på sin vei til toppen, viser at kollegialt tilsyn aldri går av moten.

33 (ny) MONA JUUL, ekspedisjonssjef, Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene, Utenriksdepartementet

Den første kvinnen i stillingen har brede nettverk inn i forvaltningen og til utlandet. Har ansvar for Støres prestisjeprosjekt, Nordområdesatsingen. Deltok som en av fire i samtalene mellom Obama og Stoltenberg.

34 (ny) ØYSTEIN MÆLAND, direktør, Politidirektoratet

Den tidligere klinikksjefen har partiboka i orden og da justisminister Anne Holt måtte ta et tidlig fly hjem, ble det statssekretær Øystein Mæland som undertegnet Schengen-avtalen for Norge. Psykiateren har ifølge Arne Johannessen i Politiets fellesforbund gode menneskelige egenskaper, men om han har gode politifaglige egenskaper er foreløpig ukjent.

35 (28 25 27) ARVID HALLEN, administrerende direktør, Norges forskningsråd

Årets store forskningssatsing fra regjeringens side var å legge ned Forskningsfondet og kanalisere inntektene over statsbudsjettet i stedet. Der Trine Skei Grande kalte årets budsjett en skandale, var den korrekte Hallén ute og forsvarte endringene og mente det avgjørende var hvordan avkastningen ble brukt. Klar og tydelig byråkrattale.

36 (ny) CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN, konserndirektør, Statkrat

Rynning-Tønnesen var innom nesten alle direktørpostene i Statkraft før han endte opp som konserndirektør ved utgangen av 2009. Han startet sin karriere som forsker i SINTEF og rakk en tur innom McKinsey før han begynte å gå gradene i statlige selskaper. Rynning-Tønnesen er så dyktig at han fikk ros selv da aksjekursen i Norske Skog sank med nesten 90 prosent under hans ledelse. Sliter med omdømmet hjemme, men har fått nyttig drahjelp av årets regnvær, så nå kan han tømme vannmagasinene med god samvittighet og selge kraften utenlands.

37 (34) GUNN OVESEN, administrerende direktør, Innovasjon Norge

Startet året med å kutte satsingen på IKT som prioritert område, selv om IKT utvilsomt er den enkeltfaktoren som bidrar mest til innovasjon i alle næringer. Pyttpytt, nesten hele IKT-næringen er lokalisert til Osloregionen, heldigvis skjermet de støtten til tradisjonelle distriktsnæringer med minimal innovasjon. Ovesen har mye makt på grunn av sitt kvinnenettverk som blir invitert hjem til henne på kvinnedagen, og som blir kastet ut hvis de prater med noen de kjenner.

38 (30 34) ASTRI SØGNEN, etatssjef, Skoleetaten, Oslo kommune.

Søgnen har rukket å bli flekkete i pelsen i 2011. Har blitt beskyldt for at Osloskolens gode resultater på nasjonale prøver skyldes aktiv utlukning av svake elever. Søgnen ser til fotballen og har startet aktiv hospitering der elever deles inn i ulike nivåer,

39 (44 42 41) MAGNOR NERHEIM, ekspedisjonssjef for havbruk, sjømat og marked, Fiskeri- og kystdepartementet

Uten havet hadde Norge fremdeles spist havrevelling og barkebrød. Norge er den 13. største nasjonen i verden, når havområdene inkluderes. Nå skal havbruket ta opp kampen med petroleumsnæringene. Nerheim har i høst presset Mattilsynet til å åpne opp for økte oppdrettsvolumer i Finnmark og Troms. Hva skal vi vel med villfisk når vi kan få bolelaks med deformerte gener?

40 (37 40 16) DAG MEJDELL, administrerende direktør, Posten

Tapte kampen om postdirektivet, raserer postens tilbud her hjemme, kaster bort penger i utlandet, og biter negler over den digitale revolusjonen som snart har spist opp hele postens inntektsgrunnlag. Mejdell må være Norges største masochist, men står fremdeles oppreist. Det skal han ha.

41 (43 46) MARIANNE ANDREASSEN, direktør, Senter for statlig økonomistyring

Henger stadig med i kampen om makta, uten å nå særlig høyt opp. Leder det statlige organet med det kanskje aller kjedeligste formålet av alle: Å bedre økonomistyringen og ressursutnyttelsen i staten. Dagdrømmer om at media skal skrive om effektiv pengebruk i stedet for budsjettvinnere.

42 (ny) TROND FEVOLDEN, departementsråd, Kunnskapsdepartementet

Den lengtsittende departementsråden har i tråd med sin lange ansiennitet et overordnet mantra om at kortsiktighet hindrer effektiviseringen av offentlig sektor. Han har hatt ansvaret for en rekke reformer og omorganiseringer i sin sektor, deriblant opprettelsen av Utdanningsdirektoratet. Men Fevolden er muligens for opptatt av sin egen langsiktighet. Departementet hans får dårlig gjennomslag i budsjettforhandlingene og forblir en mygg selv om alle er enige om at det er nå kunnskapssamfunnet skal bygges.

DE STABILE

43 (ny) KAREN ULLTVEIT-MOE, professor i økonomi, Universitetet i Oslo

Utdannet Diplom Kauffrau fra universitetet i Mannheim i 1991. Siden har det blitt doktorgrad og professorat. Mens duracellprofessorens kolleger nyter utsikten fra toppetasjene på SV-blokka på Blindern, er Ulltveit-Moe å se i skytteltrafikk mellom departementer og Storting. Utvalgsdronninga har EØS-utvalget, Finanskriseutvalget og Kompetansearbeidsplassutvalget på samvittigheten. På fritiden drikker hun Farris i styremøter.

44 (ny) EIVIND DALE, departementsråd, Kommunal- og regionaldepartementet

KRD har ansvar for de samlede rammene til kommunesektoren, deriblant det meget kompliserte inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Senterpartiet har i alle år prøvd å gjøre KRD om til et superdepartement som skal legge føringer for alle de andre departementene. KRD har mye penger, men lite makt. Nordmannen flytter like fullt til byen.

45 (ny) ANNE AASHEIM, direktør, Mprges kulturråd

- Jeg søkte stillingen i går, var Aasheims kommentar da hun ble presentert som ny direktør. Den tidligere sjefen for Dagbladet gikk dermed fra å nedbemanne i Dagbladet til å oppbemanne i kulturrådet. Kulturminister Huitfeldt har nemlig tilført rådet nye oppgaver og antall ansatte er doblet. Giske-epoken er ubønnhørlig over, makta er igjen tilbake hos kulturrådet.

46 (43) TERJE MOE GUSTAVSEN, vegdirektør

Arbeidsnomaden Moe Gustavsen kan umulig være fornøyd med at NCC og Veidekke gjennom en årrekke har inngått prissamarbeid og dermed lurt Statens Vegvesen for gigantiske asfaltsummer. Det nye veitilsynet som skal ligge under vegdirektøren kommer dessverre ett år for sent. Moe Gustavsen har i det hele tatt en eim av ettertanken over seg. Som alle vet, kommer ettertanken til sist, og alltid for sent.

47 (ny) TOR ÅM, konstituert ekspedisjonssjef i Samhandlingsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Mens Tor Åms departmentsråd Lande Hasle leder den nasjonale koordineringsgruppen som skal bistå når samhandlingsreformen skal gjennomføres ved årsskiftet, leder Tor Åm et noe mer diffust nasjonalt nettverk. Nettverket skal tilby aktørene i samhandlingsreformen oppfølging, blant annet gjennom en samordnende informasjons- og veiledningsrolle. Stat & Styring aner ugler, om ikke i mosen, så i nettverket. Så mange instanser som mulig skal trekkes inn, og så skal det koordineres, bistås og følges opp slik at ingen og alle blir syndebukk når samhandlingsreformen feiler.

48 (ny) KARI GJESTEBY, riksmegler

Riksmeglingsmannen er ikke lenger mann, men kvinnelig riksmegler. Kari Gjesteby er utdannet siviløkonom fra NHH, men dette har ikke vært til hinder for mangeårig innsats i Arbeiderpartiet, deriblant som statsråd i Justis- og politidepartementet tidlig på 1990-tallet. Gjesteby var nære ved å bli pensjonist da hun ble hanket inn som riksmegler, men i stedet for å gå på fiolinkonserter skal hun nå sørge for søt musikk mellom partene i arbeidslivet.

49 (42 49) JØRN HOLME, riksantikvar

Duracellkaninen Holme trenger nye batterier. Nå er det ikke lenger byene som skal reddes fra den historieløse kapitalismen. Språket og fokuset er blitt adskillig mer jordnært, i bokstavelig forstand. Sist gang Jørn Holme var å se i offentligheten var da han oppfordret Norges bønder til å ta den tomme låven i bruk. Riksantikvaren frykter at viktig kulturarv vil gå tapt om bønder lar disse låvene stå ubrukt.

50 (14 14) INGELIN KILLENGREEN, departementsråd, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Killengreen raser på årets kåring. Etter å ha kranglet seg til en forlengelse av åremålet sitt, forlot hun likevel stillingen som politidirektør til fordel for jobben som departementsråd i FAD, departementet som er mest kjent for å gi ut Stat & Styring.