Marsjen over innlandsisen. Grønland, august-september 1888. Bildet er tatt av Fridtjof Nansen og tilhører Nasjonalbiblioteket (www.nb.no: bldsa_3b057).
 
Fra den første Framferden (1893-1896). Fridtjof Nansen nyter sin pipe foran «Fram», Polhavet 16. juni 1894. Fotograf ukjent, eier: Nasjonalbiblioteket (www.nb.no: bldsa_q3c062).
 
Roald Amundsen i kahytten til «Gjøa» etter at han hadde seilt gjennom Nordvestpassasjen, 1906. Bildet er tatt av Harry Randall og tilhører Nasjonalbiblioteket (www.nb.no: bldsa_NPRA3119).