Universitetsforlaget publiserte i slutten av 2010 to bøker om makt: Fredrik Engelstads Maktens uttrykk og Trond Nordbys Grunnlov og Styreform. Sammen med Morten Kinanders redigerte bok Makt og Rett fra 2005, utg jorde disse et godt grunnlag for redaksjons arbeid med temaet makt i forrige nummer av Stat & Styring. Løp & kjøp!

Makt og rett. Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring, redigert av Morten Kinander (2005), er skrevet som en reaksjon på de konklusjonene forskergruppen for Makt- og demokratiutredningen kom med i sin sluttrapport i 2003 (flertallets innstilling). De enkelte bidragene, i første rekke fra privatpraktiserende jurister, er spesielt interessant lesning fordi mange av dem snur maktbegrepet på hodet og tar et motsatt utgangspunkt av hva offentlig oppnevnte maktutredere normalt gjør. For eksempel advokat dr. juris Knut Bergo i ”Makt, demokrati og rettferdighet”: ”… demokrati kan også bety selvstyre for individer og grupper av individer, eventuelt gjennom deltakelse i markeder, og i praksis er alternativet ofte et politisk-byråkratisk elitestyre som et flertall i folket ikke mener noe om” (Bergo 2005:49). Makt og rett er spesielt interessant i en forvaltningspolitisk sammenheng fordi den har et juridisk utgangspunkt, og tar opp spørsmål som ofte ser ut til å gå statsvitere, organisasjonsteoretikere og sosiologer hus forbi i deres maktanalyser. Boken er på 221 sider og koster 399 kroner.

Grunnlov og styreform. Norge 1814-2010, av Trond Nordby (2010), er en gjennomarbeidet og lærd tekst av en av landets fremste eksperter på Stortingets rolle i norsk politikk. Bortsett fra et skjemmende sistekapittel, hvor forfatteren har fått det for seg at han skal ta rotta på kronprinsparet for deres pervertering av godhetsbegrepet og de

kongeliges rolle i et moderne demokrati, er boken en sammenheng- ende analyse av maktbalansen i det norske politiske system fra 1814 til i dag. Analysene av årene med stortingsregjereri fra 1985 til 2005 er spesielt interessante, gitt at Nordby setter denne utviklingen i et historisk perspektiv og sammenligner tidsepoker og styringsstiler gjennom hele det norske politiske systems historie. Det kan til tider bli vel mye fokus på et av de temaene Nordby har gjort seg til talsmann for gjennom mange år, den manglende investitur (innsettingsvedtak) og oppløsningsrett det norske politiske system lider av. Men det er interessant hvordan Nordby mener at nettopp dette kan være med på å forklare 1990-tallets stortingsregjereri. Boken er på 192 sider og koster 279 kroner.

Makt og rett. Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring, redigert av Morten Kinander (2005), er skrevet som en reaksjon på de konklusjonene forskergruppen for Makt- og demokratiutredningen kom med i sin sluttrapport i 2003 (flertallets innstilling). Foto: UiB.

Maktens uttrykk. Kulturforståelse som maktanalyse, er skrevet av en av Makt- og globaliseringsutredningens indre forskere, sosiologen Fredrik Engelstad (2010), og det kan med en gang sies at hans betraktninger i denne boken er adskillig mer interessante enn det som kom fra ham i maktutredningens konklusjoner. Engelstad skriver elegant og spennende. Ikke akkurat intellektuelt folkelig, men intellektuelt om folkelige spørsmål og hva folk flest er opptatt av. Jeg er så lettlurt at jeg begynte med ”The self-made women. Blondiner, kjønn og makt”, og ble ikke skuffet. Her får vi vite hvordan filmen Gentlemen Prefer Blondes førte til gjennombruddet for en ny blondinetype som Marilyn Monroe representerte, ”med en helt spesiell blanding av uskyld og sex appeal.” Dét ordet var det lenge siden jeg hadde hørt! Boken er selvsagt også full av tyngre maktanalyser fra Shakespeare til Ibsen, fra Weber til Nietzsche. Kapittel 4: ”Henrik Ibsen som maktutreder” er ikke bare en morsom tittel, det er også en fremragende analyse av maktforhold like mye som teaterstykker. Som Engelstad skriver i første setning i kapittel 1: ”Å lese Ibsen i sosiologisk perspektiv – muligheter og begrensinger”: ”Det finnes knapt en innføringsbok i sosiologi som ikke inneholder metaforer fra teatret.” Etter å ha lest Engelstads bok tenker jeg: Det finnes knapt et teaterstykke som ikke inneholder metaforer fra sosiologien. Boken er på 352 sider og koster 319 kroner.

JAN ERIK GRINDHEIM