Kulturtorvet i Vigeland. Foto: Jiri Havran

EFFEKTIV STATSFORVALTNING g jennom økt samarbeid mellom styringsnivåer og sektorer i offentlig forvaltning – hva kan bli mer relevant for Stat & Styring enn nettopp det? Temaet for det første nummeret av Stat & Styring i det nye året, er denne gangen, som i fjor, utviklet i samarbeid med Senter for statlig økonomistyring (SSØ) og koblet til deres årlige konferanse som i år har tittelen ”Sammen om forbedring”. Vi har bedt professor Åge Johnsen skrive temalederen, hvor han konkluderer med at når vi vet hvor lang tid det kan ta å få enkelte verktøy i den tradisjonelle offentlige administrasjonen og den nye offentlige styringen på plass og virksomme, kan det være smart å starte tidlig med å skape en mer effektiv statsforvaltning i forhold til de velferdsstatsutfordringene vi kommer til å stå overfor om få år. Johnsen er i den sammenheng mest opptatt av det nye fenomenet innen offentlig styringslitteratur: Ny offentlig samstyring (NOS). Temalederen følges opp av et leserinnlegg fra Ingrid Bjørkum, som har arbeidet mer enn tretti år i norsk offentlig forvaltning. Hennes hjertesukk g jenspeiler seg i tittelen: ”Hjelp vi druknar! Byråkratisering i staten.” De påfølgende intervjuene, med kjente statstjenestekvinner og menn, og et par politiske scenearbeidere, vil forhåpentligvis egge til debatt ut fra Bjørkums påstand om at ”ein stadig større del av ressursane våre no går til planlegging, styring, rapportering, kontroll og tilsyn. Fokuset flyttar seg frå brukarane og det vi skal produsere til korleis vi skal produsere. Frå resultat til prosess.”

Red.