Erling Fossen

Som de svarte rytterne til Sauron, mørkets herre, er førstekonsulentene i Finansdepartementet på konstant leting etter nye finurlige måter å skattelegge befolkningen på. Ikke før to millioner huseiere fikk en kvadruppel dobling av ligningsverdien på boligen sin, skal pensjonistene flås.

1 (1) Finansdepartementet

Som de svarte rytterne til Sauron, mørkets herre, er førstekonsulentene i Finansdepartementet på konstant leting etter nye finurlige måter å skattelegge befolkningen på. Ikke før to millioner huseiere fikk en kvadruppel dobling av ligningsverdien på boligen sin, så skal pensjonistene flås. Det eneste fine med den er at betingelsene er så dårlige at de aller fleste velger å stå lenger i arbeidet. Det norske folks manglende opprør viser at vi vil bli pisket og ikke ha frihet. Hadde vi kunnet velge hvem som skulle være vår åndelige leder av Jesus og Finansdepartementet, hadde vi valgt FIN hver eneste dag i året.

2 (2) Statsministerens kontor

I det disse linjer blir skrevet surrer SV som hissige veps rundt Stoltenberg fordi han forsvarer utkastelsen av den papirløse Maria Amalie. Noen vil vel fremdeles påstå at det som skiller en rettsstat fra en bananrepublikk er nettopp forutsigbarhet og likebehandling av alle som vil ha opphold her, og ikke hvor mange som trykker ”liker” på en Facebook-side. Men styringsviljen til den rødgrønne regjeringen består for tiden kun av Jens og hans trofaste kjerne på statsministerens kontor, mens SV og Sp gjør alt de kan for å ødelegge regjeringens troverdighet.

3 (4) Riksrevisjonen

Mange sov fremdeles ut bakrusen da Riksrevisjonen fyrte av de første skuddene mot statsforvaltningen i 2011. NAV ble pepra fordi de i liten grad lykkes med å innfri Stortingets forventninger om aktivitet og tidlig iverksetting av tiltak for sykemeldte. UDs forvaltning av langsiktig bistand ble også skyteskive for triggerhappy Jørgen ”Magnum 45” Korsmo. Bistandsmidlene lider under svak oppfølging, samt begrenset anti-korrupsjonsarbeid, som igjen medfører risiko for manglende måloppnåelse.

4 (nykommer) Stein Erik ”RIMI” Hagen

Stein Erik Hagen har vært med på å selge selskaper ut av Norge for vel 50 milliarder kroner i løpet av drøye 10 år. At han solgte RIMI til Ica og så nederlandske Royal Ahold i 1999 og investerte i Orkla er ukontroversielt. At han som den største private aksjonæren i Orkla bestemte seg for å selge sin andel i Carlsberg Breweries, skjønte færre noe av. Selv om Orkla innkasserte 17,5 milliarder kroner på handelen. Verre blir det. Så i 2006 solgte han Orkla Media til britiske Mecom mot alle journalister og redaktørers vilje. I 2008 solgte Hagen Steen & Strøm til franske Kleppier og nederlandske ABP for totalt 21,9 milliarder kroner. Nå har Hagen toppet sin salgsvirksomhet ved å selge store deler av industrigiganten Elkem til det kinesiske kommunistpartiet. Kanskje Norge burde selge Hagen til utlandet?

5 (10) Nærings- og handelsdepartementet

Ved siste besøk i NHD var det påtagelig hvordan byråkratene gikk med rettere rygg og gladere øyne enn sist. Det er åpenbart at Giskes inntreden som næringsminister har gitt dem mer hornmusikk i brystet. At Giske er i ferd med å få seg NHO og LO på at SVs store gullkalv, formuesskatten, skal avvikles til fordel for eiendomsskatt, hadde også vært utenkelig for en kort tid tilbake. – Vi kan ikke leve i lengden med at penger investert i bedrifter skattes som formue på en tøffere måte enn penger plassert i eiendomsmasse, sier Giske til Dagens Næringsliv og vil skjerme næringslivet for mulige skatteøkninger. Den eneste nedsiden med forslaget er at vi risikerer å få Rimi-Hagens familie tilbake fra Sveits.

6 (5) HM Jonas Gahr Støre

Støre har endelig fått lov til å være utenriksminister igjen. Han har nylig avsluttet en rundreise i Midt-Østen, og truer med å trekke tilbake norske midler hvis det ikke blir fremgang i den israelsk-palestinske fredsprosessen. Støre er også kritisk til et israelsk lovforslag som gjør det mulig å forby organisasjoner som uttaler seg negativt om landets militær- og bosettingspolitikk. Norge kan komme til å anerkjenne en palestinsk stat i løpet av året hvis det ikke blir fremgang. I en stadig mer urolig verden der demokratiet er truet på alle fronter, framstår Støre som en blanding av en europeisk Obama og en mannlig Mor Theresa.

7 (nykommer) Olje- og energideparte- mentet

Det snakkes stadig mer om den dramatiske nedgangen i den norske olje- og gassproduk- sjonen. Faktum er at det aldri før har blitt eksportert så mye gass fra norsk sokkel som i 2010. Nye tall fra Gassco viser at Norge eksporterte 97,3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass gjennom gassrørledningssystemet til Europa i fjor. Ikke nok med det: 3. januar ble det dessuten satt ny døgnrekord for gassleveranser fra norsk sokkel med 360,8 millioner Sm3. Den gamle døgnrekorden fra 15. januar 2010 var på 355,4 millioner Sm3. OED er fremdeles vårt egentlige industride- partement.

8 (nykommer) Landbruksdeparte- mentet

På tampen av sin politiske karriere som nestleder i Senterpartiet lanserer Brekk og hans stab ett kunnskapsløft for hele landbruket. Mat – og landbrukssektoren skal utsettes for massiv utdanning, forskning og innovasjon. Til sammen stilles det til rådighet ca. 600 millioner kroner i år fra Landbruks- og matde- partementets forskningsbudsjett og fra forskningsmidler i fond- og næringsavtaler. Disse midlene skal bidra til at landbrukssektoren ivaretar sitt ansvar for hele matkjeden - fra jord til bord. Kan også levere gladmeldingen om at matvarer ble billigere i fjor.

9 (7) Arbeidsdepartementet

Muligens led arbeidsminister Bjurstrøm fremdeles av svimmelhet når hun karakteriserte en Brunstad-stol som en umoderne stresslessstol fra det sosialdemokratiske 1970-tallet på NHOs årlige høyprofilkonferanse. Hun burde antageligvis stress less selv, tatt i betraktning av at hun ble sykemeldt i fjor høst for stress, og gjorde sitt for at sykefraværet skulle stige i 2010. Men fra tredje kvartal 2009 til tredje kvartal i 2010 sank sykefraværet med hele 9,9 prosent. Dermed er regjeringen kvitt en av sine verste hodepiner.

Justis- og politidepartementet har fått det største trøkket når det gjelder Maria Amalie-utvisningen, men står knallhardt på likhet for loven: åtte politimenn tok henne i arrest på åpningen av selveste Nansen-året. Kilde: glennsjø.no.

10 (9) Justis- og politidepartementet

Departementet la rett før jul fram Norges første handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi er heldigvis et langt stykke unna Danmarks assimileringspolitikk. Justis- og politidepartementet har også fått det største trøkket når det gjelder Maria Amalie-utvisningen, men står knallhardt på likhet for loven: Personer som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, skal returnere til hjemlandet – helst frivillig. Gjør de ikke det, må myndighetene bruke tvang. Viser mot når de (i hvert fall så langt) ikke overprøver UNEs vedtak.