Bibliotektet i Alexandria. Foto: Gerhard Zugmann

Kunstneren om seg selv

Etters endt utdanning på tekstillinja ved SHKS har jeg arbeidet med forskjellige materialer og teknikker. I løpet av et ettårig stipend i Mexico i 1989, fikk jeg anledning til å studere fargevirkninger på papir og tekstil. Fra samme år deltok jeg som kunstner i flere arkitektkonkurranser og har siden jobbet med integrerte offentlige kunstverk. Kompleksi- teten i oppgavene har ført til involvering av forskjellige spesialister og faggrupper som har jobbet sammen i team; en arbeidsform jeg liker godt.

I 1989 vant Snøhetta AS arkitektkonkurransen om Bibliotheca Alexandrina. Jeg var en del av teamet som tegnet biblioteket. Mitt bidrag var å formgi den utvendige steinveggen. Denne fasaden er en 6000 m2 stor granittvegg som består av splittede steinblokker med håndhogde tegn og symboler. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med skulptøren Kristian Blystad, og sto ferdig i år 2000.

I 2002 fikk jeg, sammen med Kristian Blystad og Kalle Grude, oppdraget med å lage taket på Den Norske Opera og Ballett om til et offentlig kunstverk. Det 20.000 m2 store marmortaket består av omtrent 30.000 forskjellige og individuelt formede steinelementer. Hver stein er del av en stor komposisjon som utvider og forsterker opplevelsen av de forskjellige flatene og de varierende lysforholdene mellom dag og natt, gjennom hele året.

Hver ny oppgave gir en ny situasjon som forlanger presise materialvalg. I det nye konferansesenteret til Utdanningsforbundet i Oslo, besto oppgaven i å gi en 250 m2 stor glassvegg, et kunstnerisk uttrykk. Fasaden skulle samtidig gis en energieffektiv og solavskjermende løsning. Jeg lagde et speilende mønster av bokstaver og tall. Mønsteret ble silketrykket på utsiden av det innerste glasslaget. Resultatet ble en stor bygate-fasade hvor omgivelsene om dagen speiles i mønsteret, samtidig som fordreide skygger projiseres på byggets innvendige flater. Om natten er uttrykket reversert.

Et annet oppdrag var å skape identitet til to innvendige rom som fremstår som egne volumer inne i kulturhuset på Ørlandet. Med et stramt budsjett valgte jeg å lage en illusjon av farge i bevegelse og kinosalen ble malt med en perlemorsfarge. Black boxen fikk et tyngre og mer jordnært uttrykk og ble malt med en sterk rødfarge delvis kledd med et organisk mønster av antrasitfarget ullfilt.

Lærernes Husi Oslo. Foto: Jiri Havran

Ved Kulturtorvet på Vigeland skulle en vindusløs trefasade på 7,5 m høyde og 7,5 m bredde omgjøres til et kunstverk. Arbeidet ble påbegynt etter at arkitekturen var ferdigtegnet, slik at veggen denne gangen utgjorde selve tomten for kunstverket. Det kunstneriske uttrykket ble kontekstuellt i forhold til bygget, og byggets opprinnelige uttrykk ble utgangspunkt for kunsten. Ved å fjerne en serie av treplanker i en viss rekkefølge, åpnet veggen seg mot den bakenforliggende, tette veggen. Denne veggen ble kledd med speilglanspolerte rustfrie stålplater. På baksiden av de resterende treplankene ble det montert et fargesterkt, geometrisk maleri. Maleriet speiler seg i den bakenforliggende veggen og blir synlig for forbipasserende. Som et siste element ble det montert et vannbasseng på samme størrelse og med samme form som veggen. Slik speiles veggen horisontalt og bildet oversettes til en subtil vannrefleksjon.

Nå holder jeg på med en kunstnerisk bearbeiding av en stor glassvegg på Sortland Ungdomsskole. Der skal jeg montere opp mopedspeil på vindussprossene slik at det oppstår et virvar av vinkler og speilende flater oppover fasaden både innvendig og utvendig. Et blått lys skal monteres slik at det i mørketida gis en ekstra effekt oppover langs fasaden.

Et annet pågående prosjekt er i samarbeid med lyriker per Ivar Martinsen. Vi skal gi et kunstnerisk bidrag til en stor fondvegg i et allrom på Bjørnsveen Ungdomskole på Gjøvik.

Arbeidene mine tar ofte utgangspunkt i et tema som er beskrivende for innholdet og som bidrar til en sterkere identitet av bygget og av stedet. Jeg har lang erfaring med komplekse kunstverk som krever tverrfaglig og tverrkunstnerisk samarbeid. Teknikk og materialvalg varierer i forhold til oppgave, budsjett, sted og tid.

Kulturtorvet i Vigeland. Foto: Jiri Havran