Lærernes Husi Oslo.Foto: Jiri Havran

MELLOM GULROT OG PISK kaller skribent Pål O. Holte sitt innlegg om innføringen av New Public Management (NPM) i norsk skole, og begynner med å sitere en av de mest refererte uttalelser som har falt i forbindelse med reformprosesser i offentlig forvaltning: ”Vi arbeidet hardt, men hver gang det begynte å fungere ble nye planer om omorganisering iverksatt. Jeg lærte meg seinere i livet at vi er tilbøyelige til å møte enhver ny situasjon med omorganiseringer. Jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til å skape illusjon om framgang, mens det i virkeligheten forårsaker kaos, ineffektivitet og demoralisering.” Den kommer fra den romerske embedsmannen Cajus Petronius, og er to tusen år gammel. Lars Gunnesdal, økonomi i tenketanken Manifest Analyse, følger opp med å se nærmere på Næringslovets Hovedorganisasjons (NHO) syn på fremtidsutsiktene for norske velferdsordninger, slik dette fremkom på deres årlige konferanse 5. januar i år. Som alltid er NHO, i følge Gunnesdal, negative til hvordan økonomien skjøttes nå i forholdt til hvordan fremtiden blir, men mange eksperter er uenig i deres påstand: ”NHO er tjent med å gi inntrykk av at situasjonen for velferdsstaten er dramatisk. Altfor mange tar slike beskrivelser for god fisk og glemmer at NHO er en interesseorganisasjon for arbeidsgiverne.” Så vet vi det. Visdomsord finner vi også i Bendik Bygstad og Ole Hanseths artikkel ”Når IT-skandaler blir politikk”. Dette er vel et av de feltene hvor den offentlige forvaltningen virkelig kan effektiviseres, slik vi også har påpekt i Stat & Styring tidligere. Amerikabrevet fra Terje Lohndal på University of Maryland, henleder oss denne gangen til forsknings- og utdanningsdebatten her hjemme, som går på forholdet mellom kvantitet og kvalitet ved norske universitet og høyskoler.

Red.