I mai inntar verdens fremste samfunnsforskere byen mellom de syv fjell for å diskutere de utfordringene verden står overfor som følge av dagens teknologiske, økonomiske, kulturelle og politiske endringsprosesser. Professor Anne Lise Fimreite er lokalt ansvarlig, og gir Stein Rokkan (1921-1979) æren for at den første ver- denskonferansen for samfunnsvitenskapene holdes i Bergen.

Målet med konferansen ”One Planet – Worlds Apart” er å skape økt forståelse for hvordan globaliseringen g jør verden mindre samtidig som avstanden mellom mennesker og grupper av mennesker ser ut til å øke, sier professor Anne Lise Fimreite fra Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen.

Stein Rokkan er uten tvil den norske samfunnsforsker som er mest kjent ute i verden. Han var i sin tid med å stifte International Social Science Council, som står bak konferansen ”One Planet – Worlds Apart” i Bergen 10-12 mai 2009, og som Fimreite sier er dette hovedgrunnen til at konferansen ble lagt hit.

Verdensorganisasjonen for samfunnsvitenskapene ledes av Gudmund Hernes, som i Rokkans tid var professor i sosiologi i Bergen. For ham er det også viktig å vise verden hva Rokkan fikk til på hjemmebane, sier Fimreite. Rokkan var med på å etablere Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste, Christian Michelsens Institutt og ikke minst samfunnsfagene ved Universitetet i Bergen. – Institutt for sammenliknende politikk er kanskje det som sterkest uttrykker arven etter Rokkan i Bergen.

Konferansen er ment som et møte mellom politiske beslutningstagere og akademia, og ikke en akademisk konferanse i seg selv, sier Fimreite. – Rokkansenteret er lokal arrangør og vi vil gjerne at ansatte i norsk offentlig forvaltning deltar på konferansen. Plenumsmøtene vil foregå i Grieghallen og ta opp de store spørsmålene. Men det vil også være en rekke parallellsesjoner rundt om på universitetsområdet, hvor konkrete problemstillinger av interesse for forvaltningen vil bli tatt opp.

Det er et imponerende program Rokkansenteret har ansvaret for, med forelesere som Amartya Sen, Saskia Sassen, Rajendra Pachauri, Jon Elster og Jonas Gahr Støre. Temaene som tas opp kretser rundt følgende problemstillinger:

The changing world and the challenges it presents to social science

  • The interface between social science and the changing world

  • The state of social science itself, as it seeks to confront the

  • challenges

Målet med konferansen er å skape økt forståelse for hvordan globaliseringen gjør verden mindre samtidig som avstanden mellom mennesker og grupper av mennesker ser ut til å øke. Problemstil- lingen er helt i tråd med forskningstradisjonen etter Stein Rokkan, som fokuserte på konflikter og polaritet, og spørsmål knyttet til hvordan kulturelle, økonomiske og politiske konflikter kunne løses institusjonelt. – Vi har laget oss to undertitler, sier Fimreite. Den første er ”Unity and Divides”, den andre ”Finding a Common Map”. Det betyr ikke at vi er ute etter å skape én vitenskap av de ulike samfunnsvitenskapelige tradisjonene, men vi ønsker å finne ut om det er problemstillinger vi kan forske på og løse i fellesskap.

”One planet – Worlds apart”

World Social Science Forum er en verdenskonferanse for samfunnsvitere, politiske beslutningstagere og ansatte i offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner og større bedrifter, eller andre med interesse for hvilke problemstillinger samfunnsvitenskapene er opptatt av for frem- tiden.

Sted og tid: Bergen 10-12 mai 2009.

Arrangør: International Social Science Council, som er en internasjonal organisasjon for alle samfunnsvitenskapene etablert under UNESCO i 1951. Organisasjonen ledes i dag av professor Gudmund Hernes, Handelshøyskolen BI og Forskningsstiftelsen FAFO. Ytterligere informasjon:http://www.unesco.org/ngo/isscLokalt ansvarlig: Professor Anne Lise Fimreite, Institutt for administra-sjons- og organisasjonsvitenskap og forsker ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

Kontaktinformasjon og påmelding: www.rokkan.uib.no/wssf

Rokkansenteret Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen NORWAY

Tel.: (+47) 55 58 97 10

E-mail: wssf@rokkan.uib.no