«Skal vi bruke 4,1 prosent av Oljefondet vårt eller skal vi klinke til å bruke 4,2 prosent?» Selv en finansminister fra SV viser moderasjon i krisetider. Nr. 1: Finansdepartementet.

1 (2) Finansdepartementet

Finanskrisens ubestridte vinner. Riktignok er det mange i FIN som vandrer rundt i korridorene med zombieaktig gange og mørke poser av Oddvar Nordlie-dimensjon under øynene, men den norske skuta står fjellstøtt i et opprørt hav der nasjonale økonomier knekker som tynne flaggstenger i høststormen. Nå har riktignok Norges dilemma hatt helt andre dimensjoner enn mange andres: «Skal vi bruke 4,1 prosent av Oljefondet vårt eller skal vi klinke til å bruke 4,2 prosent?», men når de polemiske svingslagenes mester, Lars Sponheim, brummer om «nasjonal dugnad» og opposisjonen er henvist til klappende statister, sier det alt om FINs respons på finanskrisen.

2 (5) Helse- og omsorgsdepartementet

«Har han tatt for mye gratis heroin?» var det nok mange som spurte seg da Bjarne Håkon Hanssen la ut om lille-Hansens mer- kelige kroppslyder- og lukter etter samtale med Snåsamannen nylig. Det er sterkt å støtte udokumentert håndspåleggelse når man er leder for alle de strenge mennene i hvite frakker vi kaller leger. Men hele regjeringen samt andre mer ymse individer heier på dette mirakelet fra Trøndelagen. «Vil du se Snåsa-pungen min» sa en blotter her forleden. Helbredende Snåsavann er også på gang. Bjarne Håkon Hanssen skal også ha at han har fronta debatten om en helt ny ruspolitikk i et land der selv vørterølen er syndig. Hanssens lille mirakel er at han har åpnet for at kanskje Norge kan lære noe av andre europeiske byer, som Zürich. Komparativ politikk heter det, og ingen ting gjør redaktøren av dette bladet gladere.

3 (1) StatoilHydro

Finanskrisen har også påvirket vår industrigigant. At de har mista sin omstridte styreleder siden sist hjelper heller ikke, selv om det nok hjalp for oppgradering av selskapets omdømme blant de rødgrønne politikerne. Aktivitetsnivået skal nedjusteres, og det er dårlige nyheter for norsk industri. Årlige anskaffelser i StatoilHydro tilsvarer nå omtrent en seksdel av det norske statsbudsjettet (123 milliarder i 2008), og 84 prosent kom fra norske leverandø- rer. Når lokomotivet står stille, stopper alle vognene opp, lyder et gammelt jernbaneordtak. Og det er dårlige nyheter også på andre områder. Norge tar ikke steget inn i den fornybære æraen uten at StatoilHydro fører an.

4 (nykommer) Riksrevisjonen

Vi trenger ikke pengene sa konsernsjef Rune Bjerke til Dagens Næringsliv da staten ga bankene 100 milliarder lurekroner nylig. Selvsagt kommer DNB NOR til å forsyne seg grovt at de milliardene staten tilbyr. Å si nei ville jo være å demonstrere for all ver- den at regjeringens tiltak ikke virker. Og da blir det urolig neste gang vennene Stoltenberg og Bjerke sitter i badstua sammen og bedriver det den finske presidentene Kekkonen døpte badstuepolitikk, en politikk for nære venner uten plagsomt nærvær av damer, journalister og andre brysomme eksistenser. Hvis bankene ikke har betalt tilbake det staten stiller opp med innen fem år, vil det kunne bli omgjort til aksjekapital. Staten kan altså komme til å nappe en bit av de bankene som tar imot statlige milliarder, og ingen vil bli overrasket hvis eierskapet blir samlet i Statsbanken og i Rune Bjerkes hender.

5 (4) Statsministerens kontor

Når statsminister Jens Stoltenberg får jobbe med tiltaks- og krisepakker er han på sitt mest suverene. Han er meget troverdig i rollen som den pålitelige onkelen som alltid har noen penger i et knipetak. Eller som vaktmester på en skole. Hver gang man trenger å skifte noen doruller, lyspærer eller fjerne tyggiser under pultene, er han der og gjør jobben sin uten å forstyrre nevneverdig. Dag ut og dag inn er han der med sitt vemodige blikk. Vi får bare håpe at han har det bra.

6. (nykommer) Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet ble vinneren av den første tiltakspakken til regjeringen med 6.4 milliarder til bl.a. vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier. Regjeringen har vært opptatt av å få på plass tiltak som virker raskt. Regjeringen foreslår også å gi kommunene 1,2 milliarder kroner mer i frie inntekter. Dette kommer på toppen av de 8,4 milliardene ekstra som kommunene fikk i statsbudsjettet. Kommunal- og regionaldepartementet viser i praksis at de er det eneste departementet ved siden FIN som tar et koordinerende ansvar når regjeringens målsettinger skal settes ut i live.

7 (nykommer) Riksrevisjonen

Anført av Kosmos pitbull, ekspedisjonssjef Therese Johnsen, er Riksrevisjonen blitt plagsomme for departementer og andre of- fentlige virksomheter som ikke gjør jobben sin. Uten overdreven respekt gyver de løs på hva det skal være; psykiatrien, forsvaret, virkemiddelapparatet eller sårbarheten i strømnettet. De deler ut gule og røde kort og lover å komme tilbake om tre år for å se om den kritiserte delen av forvaltningen har fulgt opp.

8 (nykommer) Samferdselsdepartementet

Den andre tiltakspakkevinneren er Samferdselsdepartementet, og viser nok en gang at Senterpartiet er de konkrete tingenes parti. Med en gang de løfter blikket opp fra de møkkete slagstøv- lene sine og skal formulere noe om f.eks. ytringsfrihet går alt i (høy)ball. Tiltakspakka fra regjeringa gjør at det vil bli brukt sju milliarder kroner mer på samferdsel i år enn i 2008. De andre opposisjonspartiene kan lære noe av hvordan Senterpartiet kun slåss for sine særinteresser i regjeringen, men til gjengjeld så lykkes de hver eneste gang.

9 (3) HKM Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre har pussig nok ikke fått den forventede Obama- effekten nå som alle land jakter på sin nasjonale utgave, selv om ryktene i en periode løp om at toppjobben i NATO lå og ventet på han. Opptrådte ryddig i sin Israelkritikk under krigen i Gaza, men uten å ta noen internasjonal lederrolle. Forslaget om en felles nordisk innsatsstyrke i regi av faren til Jens som nylig ble lagt fram, skaper vel heller ikke noe særlig begeistring unntatt hos de gamle skandinavistene. Men han, altså Henrik Ibsen, er jo død.

At avholdsmannen Storberget nå skal stenge Norge klokka to bare fordi han selv ikke drikker, er tvilsomt. Men vilja si får han som regel. Bare ikke når det g jelder bruk av hijab i politiet. Nr. 10: Justis- og politidepartementet.

10 (-) Justis- og politidepartementet

Storberget er også en av de heldige vinnerne av tiltakspakka. En tilleggsbevilgning på 252 millioner kroner gir rom for å opprette 460 nye sivile stillinger i politiet. De nye stillingene kommer i tillegg til årsverkene som ligger inne i statsbudsjettet for 2009. Totalt får politiet en økning på 710 årsverk i løpet av inneværende år. Merkverdig også at Storberget fikk all sympatien under poli- tistreiken uten at noen egentlig har satt seg inn i hvorvidt Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund har en god sak eller ikke. At avholdsmannen Storberget nå skal stenge Norge klokka to bare fordi han selv ikke drikker, er tvilsomt. Men vilja si får han som regel. Bare ikke når det gjelder bruk av hijab i politiet.

erling@fossen.as