CDF. Foto: Annar Bjørgli.

EN AKTIV OFFENTLIG EIERSKAPSPOLITIKK innebærer at staten formulerer klare forventninger til selskapene og at dette kommuniseres åpent. Det skriver nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen i temalederen denne gangen. Han mener at den norske stat er en åpen og forutsigbar eier i norsk næringsliv, mens både doktorgradsstipendiat Stine Ludvigsen ved Handelshøyskolen BI og statsviter Berit Gravdahl fra Universitetet i Oslo mener statlig eierstyring kanskje er like mye symbolpolitikk som realpolitikk. Ludvigsen sier det slik: ”Sett fra næringslivets ståsted synes god statlig eierstyring å være synonymt med et passivt politisk eierskap”, mens Gravdahl ser inn i fremtiden og sier at ”det er i alle fall sannsynlig at styrings- og eierskapsforhold mellom staten og nye StatoilHydro vil skape debatt og furore i det politiske liv i fremtiden.” Skribent Henrik Pryser Libell har vært på Svalbard og sett på en av Norges historiske interessante statseide bedrifter, Store Norske Spitsbergen Kullkompani, som har gått fra et svart hull for statsstøtte til en gullgruve for sin statlige aksjeeier. Er dette et forsvar for fortsatt satsning på offentlig eierskap i norske bedrifter? Les og bedøm selv.

Red.