Korset. Foto: Annar Bjørgli.

FÅ NORSKE BYRÅKRATER reiser ut i sin karriere. Men det finnes knapt noen bedre måte å lære mer om seg selv, sin arbeidssituasjon og forvaltningen på, enn g jennom å reise til et annet land eller til en internasjonal organisasjon Norge er medlem av. Det sier avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ottil Fasting Tharaldsen i et intervju med Stat & Styring. Oppfordringen harmonerer dårlig med at det samme departementet nylig har sagt opp avtalen med EIPA i Maastricht, hvor norske byråkrater har kunnet reise for å studere europeisk politikk og forvaltning i et komparativt perspektiv. I forrige nummer av Stat & Styring skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre om behovet for kompetanseheving rundt internasjonale forhold, og han har siden den gangen lagt frem Utenriksdepartementets Kina-satsning hvor økt kunnskap står sentralt. Fra Stat & Styrings side vil vi forfølge denne saken og ønsker i den sammenheng å komme i kontakt med de av dere som har gode og dårlige erfaringer med å reise ut. På den måten kan vi få i gang en debatt om dette. Debatt & diskusjon blir det også denne gangen, ved at lederen for Stortingets konstitusjons-og kontrollkomité Lodve Solholm korrigerer og kommenterer forrige nummers leder i Stat & Styring. Og til forskningsleder Helge Drange fra Nansen- og Bjerknessenteret vil jeg til forrige nummers debatt & diskusjonsinnlegg bare si at jeg påstår ikke at FNs forskerpanel nødvendigvis tar feil, men de har heller ikke nødvendigvis rett. Klima er blitt politikk, derfor håper jeg også på en videre diskusjon av dette temaet i Stat & Styrings spalter.

Red.