Katedral. Foto: Annar Bjørgli.

FORNYELSE OG GAMLE DYDER er det første aktuelle temaet vi tar opp i dette nummeret av Stat & Styring. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys sier hun vil kaste New Public Management i ”bossbøtta” når hun oppretter Direktoratet for forvaltningsutvikling og IKT. Skal vi tro den siste forvaltingsundersøkelsen som Jostein Ryssevik kommenterer i den påfølgende artikkelen, passer dette dårlig med at to av tre departementsansatte i Norge mener at arbeidet de utfører har mye til felles med rollen som megler eller forhandler mellom ulike interesser i og overfor forvaltningen. Spørsmålet er hva g jeninnføringen av gamle byråkratiske dyder vil bety for den enorme økningen i antall lover og forskrifter som ekspedisjonssjef Ole Willy Sandbekk analyserer i artikkelen ”Endringene som burde komme”. Hans spørsmål er om dette er et uttrykk for økt statlig handlekraft, eller det motsatte? Spørsmålet henger sammen med Kristian Gulli Larsens fokus på behovet for å drive en troverdig finanspolitikk, spesielt i land med god tilgang på naturressurser, og Marianne Skants spørsmål om det finnes et alternativ til EØS-avtalen for Norge. En stor del av veksten i lover og regler i norsk forvaltning de siste ti årene skyldes nemlig denne, og uten politisk innflytelse på EØS-avtalens kontinuerlige endring g jennom den dynamikken vi ser i EUs utvikling i dag, er det som spesialrådgiver i Statskonsult Jan Ole Gudmundsen sier, ikke lett å for forståelse for hvorfor denne avtalen er så viktig for Norge.

Red.