Odde, Ytre Kjeholmen, Høvåg. Foto: Jan Arve Olsen

I følge Statistisk sentralbyrå er levealderen i Norge blant de høyeste i verden og den øker fortsatt. FNs utviklingsfond sier for sjette året på rad at Norge er verdens beste land å bo i. Og åtte av ti som bor i Norge sier at de har god helse. Likevel har antall sykehusopphold økt fra 1990-tallet og frem til i dag, og flere sykdommer har vokst i utbredelse; i første rekke muskel- og skjelettlidelser, enkelte former for kreft og psykisk betingede plager, spesielt blant unge. Dette har i flere år ført til økning i sykefraværet og bruken av uføretrygding i Norge, og påfølgende vekst i helseutgiftene. I 2006 var utbetalingene fra Folketrygden på 18.9 milliarder kroner, noe som plasserer Norge blant de landene i verden som bruker aller mest på helse per innbygger. I 2004 var det bare USA, Luxembourg og Sveits som lå foran Norge, med USA på topp med 36 prosent høyere utgifter per innbygger enn i Norge målt i det som kalles kjøpekraftspariteter. I USA inkluderer dette også private helseutgifter, men fremdeles bruker USA omtrent like mye offentlige midler per innbygger på helse som Norge. Det amerikanske helsevesenet regnes også for å være verdens beste og samtidig et av de mest effektive. Hva med det norske helsevesenet? Får vi nok ig jen for de pengene vi investerer i det og er det godt nok organisert?