Foto: Jørgen Anker Olsen

Jan Arve Olsen er informasjonssjef ved Høgskolen i Agder og fast fotograf for Stat & Styring. Han har hentet inspirasjon og kunnskap om fotografi gjennom seminarer med fotografer som Morten Krogvold i Norge og Bruce Barnbaum, Don Kirby og John Sexton i USA. Olsen har hatt to separatutstillinger og deltatt på Sørlandsutstillingen. De tre bildene vi presenterer i Stat & Styring denne gangen, er hentet fra en portofolio på 12 bilder fra Høvåg i Lillesand kommune.