UKEAVISEN NY TID BLE UNDER ANSVARLIG REDAKTØR MARTINE AURDALS LEDELSE EN SUVEREN OPPLAGSVINNER I 2006, MED 114 PROSENTS VEKST. STAT & STYRING GRATULERER!

VI GJORDE DET IKKE SÅ VERST VI HELLER …

Hvileskjær og konkurranseevne

«Vårt gode utgangspunkt til tross; vi er langsomt men sikkert i ferd med å skusle bort muligheter som de fleste andre nasjoner misunner oss. I konkurranse er det ikke rom for hvileskjær.» Administrerende direktør Finn Bergesen jr. på Næringslivets Hovedorganisasjons årskonferanse 4. januar 2007. Foto: NHO.

Hvor trykker skoen mest i helsevesenet?

«– Ååå, mange steder. Men kort sagt er problemet en kombinasjon av dårlig organisering, systemkrav og hvordan man bruker pengene – og en del steder mangel på penger.» Partiformann i Fremskrittspartiet Siv Jensen til Tidsskriftet Sykepleien 2/2007. Foto: Fremskrittspartiet.

Kjønn bestemmer lønn

«Kvinner tjener fortsatt i snitt bare 85 prosent av mannens lønn per time. Dette til tross for at kvinner får bedre karakterer, er i flertall på universitetene og høgskolene, og at de flokker ut på arbeidsmarkedet som aldri før. […] Mye av bakgrunnen for lønnsgapet finner vi i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.» Anne Enger, leder av Likelønnskommisjonen til LO-Aktuelt 3-2007. Foto: Sissel M. Rasmussen, LO-aktuelt.

Nordmenn er globale

«Nordmenn er eit globalt folk på ein heilt annan måte enn til dømes danskane. Vi i Danmark er mykkje mindre i tankegangen vår. Nordmenn reiser ut og tenkjer stort. Nordmenn er eit verdsfolk, der vi er eit bitte lite dansk nasjonalfolk. Det er store, store skilnader på dansk og norsk mentalitet,» seier den nytilsette direktøren for Nasjonalmuseet Allis Helleland til Dag og Tid 23. februar 2007.